ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่มที่ 1
ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 20-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 270
ที่ โรงเรียน สังกัด กลุ่มแข่งขัน คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 81.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 80.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 80 ทอง 6  
10 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 80 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน