ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่มที่ 1
ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 20-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 055
ที่ โรงเรียน สังกัด กลุ่มแข่งขัน คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 - -  
7 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) กลุ่มหนองคาย 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน