ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่มที่ 1
ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 20-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนพานพร้าว สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
16 โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน