ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่มที่ 1
ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 20-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

กลุ่ม : กลุ่มหนองคาย 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนถ่อนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.16 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.66 ทอง 9  
11 โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.16 ทอง 12  
13 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.83 ทอง 13  
14 โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.5 ทอง 14  
15 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน