หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 27 ก.ย. 2558 เริ่ม 09.00 น. 08.30 น. กรรมการประชุม
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 27 ก.ย. 2558 เริ่ม 09.00 น. 08.30 น. กรรมการประชุม
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 27 ก.ย. 2558 เริ่ม 09.00 น.
-
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 27 ก.ย. 2558 เริ่ม 09.00 น. 08.30 น. กรรมการประชุม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]