หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง (อาคารไม้) ชั้น 2 ห้อง 221 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 08.30 น. กรรมการประชุม
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง (อาคารไม้) ชั้น 2 ห้อง 221 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 08.30 น. กรรมการประชุม
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง (อาคารไม้) ชั้น 2 ห้อง 222 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 08.30 น. กรรมการประชุม
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง (อาคารไม้) ชั้น 2 ห้อง 223 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 08.30 น. กรรมการประชุม
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง (อาคารไม้) ชั้น 1 ห้อง 211 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 08.30 น. กรรมการประชุม
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง (อาคารไม้) ชั้น 1 ห้อง 211 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 08.30 น. กรรมการประชุม
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง (อาคารไม้) ชั้น 1 ห้อง 212 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 08.30 น. กรรมการประชุม
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง (อาคารไม้) ชั้น 1 ห้อง 212 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 08.30 น. กรรมการประชุม
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง (อาคารไม้) ชั้น 1 ห้อง 213 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 08.30 น. กรรมการประชุม
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง (อาคารไม้) ชั้น 1 ห้อง 215 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 08.30 น. กรรมการประชุม
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง (อาคารไม้) ชั้น 1 ห้อง 215 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 08.30 น. กรรมการประชุม
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง (อาคารไม้) ชั้น 1 ห้อง 216 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 08.30 น. กรรมการประชุม
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง (อาคารไม้) ชั้น 1 ห้อง 216 26 ก.ย. 2558 09.00-12.00 08.30 น. กรรมการประชุม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]