หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 57 47 95.92% 2 4.08% 0 0% 0 0% 49
2 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 44 37 100% 0 0% 0 0% 0 0% 37
3 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 40 35 89.74% 4 10.26% 0 0% 0 0% 39
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 40 35 97.22% 1 2.78% 0 0% 0 0% 36
5 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 37 31 100% 0 0% 0 0% 0 0% 31
6 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 40 30 88.24% 4 11.76% 0 0% 0 0% 34
7 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 41 27 90% 3 10% 0 0% 0 0% 30
8 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 27 20 83.33% 4 16.67% 0 0% 0 0% 24
9 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 27 20 86.96% 2 8.7% 0 0% 1 4.35% 23
10 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 17 16 100% 0 0% 0 0% 0 0% 16
11 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 15 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]