หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 37 80 56
2 002 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 57 136 88
3 004 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 40 77 58
4 005 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 27 102 43
5 007 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 17 35 27
6 008 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 40 67 56
7 009 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 15 53 27
8 010 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 27 72 44
9 012 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 44 126 71
10 003 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 41 134 66
11 006 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 0 0 0
12 011 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 40 143 59
รวม 385 1025 595
1620

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]