สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมพลโพนพิสัย 47 2 0 0 49
2 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 37 0 0 0 37
3 นาดีพิทยาคม 35 4 0 0 39
4 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 35 1 0 0 36
5 กุดบงพิทยาคาร 31 0 0 0 31
6 ปากสวยพิทยาคม 30 4 0 0 34
7 เซิมพิทยาคม 27 3 0 0 30
8 นาหนังพัฒนศึกษา 20 4 0 0 24
9 ร่มธรรมานุสรณ์ 20 2 0 1 22
10 ประชาบดีพิทยาคม 16 0 0 0 16
11 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 12 1 0 0 13
รวม 310 21 0 1 331