สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมพลโพนพิสัย 47 2 0 0 49
2 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 36 0 0 0 36
3 นาดีพิทยาคม 35 4 0 0 39
4 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 31 1 0 0 32
5 กุดบงพิทยาคาร 31 0 0 0 31
6 ปากสวยพิทยาคม 28 4 0 0 32
7 เซิมพิทยาคม 27 3 0 0 30
8 นาหนังพัฒนศึกษา 20 4 0 0 24
9 ร่มธรรมานุสรณ์ 20 2 0 1 22
10 ประชาบดีพิทยาคม 16 0 0 0 16
11 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 12 1 0 0 13
รวม 303 21 0 1 325