หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ อาคาร 8 ชั้น ชั้น 5 ห้อง 505 13 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 14
10.00 1.เวลาลงทะเบียน 08.00-10.00 น. พร้อม แผ่น DVD และบทภาพยนตร์ จำนวน 5 เล่ม 2. จับสลากพร้อมนำเสนอผลงาน 3. ใช้วัสดึอุปกรณ์จากส่วนกลางเท่านั้น 4. ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพและวีดีโอขณะนำเสนอ 5. ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สุด
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ อาคาร 8 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 403 13 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 50
08.30 เวลา ลงทะเบียน พร้อมส่งผลงาน เวลา 07.30 -09.00 เท่านั้น ตัวแทนแต่ละทีมจับฉลากเวลา 09.00น. เท่านั้น ช่วงเวลาที่เข้าแข่งขัน อนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่เขาแข่งขันเข้าชมเท่านั้น ผลงานแผ่น DVD ที่ใช้ควรเป็นแผ่นที่บันทึกในรูปแบบภาพยนตร์ DVD ทั่วไปเท่านั้น เพ
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ อาคาร 8 ชั้น ชั้น 7 ห้อง 714 13 ก.ย. 2558 08.30 รับบัตรลำดับที่การแข่งขัน 08.30 พร้อม เรียกแข่งขันตามลำดับการลงทะเบียน จับสลากท่าประกวดในห้องแข่งขัน
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ อาคาร 8 ชั้น ชั้น 8 ห้อง 817 13 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 86
08.30 เริ่มแข่งขัน 08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]