หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบุญวัฒนา 77 58 85.29% 7 10.29% 1 1.47% 2 2.94% 68
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 57 46 82.14% 7 12.5% 2 3.57% 1 1.79% 56
3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 65 36 69.23% 8 15.38% 5 9.62% 3 5.77% 52
4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 52 34 70.83% 9 18.75% 3 6.25% 2 4.17% 48
5 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 43 29 70.73% 8 19.51% 1 2.44% 3 7.32% 41
6 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 47 26 61.9% 11 26.19% 4 9.52% 1 2.38% 42
7 โรงเรียนมารีย์วิทยา 46 25 59.52% 8 19.05% 7 16.67% 2 4.76% 42
8 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 40 18 56.25% 8 25% 5 15.63% 1 3.13% 32
9 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 31 15 57.69% 8 30.77% 3 11.54% 0 0% 26
10 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 29 15 71.43% 4 19.05% 1 4.76% 1 4.76% 21
11 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 54 14 40% 15 42.86% 6 17.14% 0 0% 35
12 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 26 14 56% 5 20% 4 16% 2 8% 25
13 โรงเรียนมหิศราธิบดี 30 11 36.67% 5 16.67% 9 30% 5 16.67% 30
14 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 26 8 30.77% 15 57.69% 3 11.54% 0 0% 26
15 โรงเรียนมะค่าวิทยา 22 7 33.33% 8 38.1% 4 19.05% 2 9.52% 21
16 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 20 7 43.75% 5 31.25% 4 25% 0 0% 16
17 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 11 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
18 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 10 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
19 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง 10 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
20 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 10 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
21 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
22 โรงเรียนโยธินนุกูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]