หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 009 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 26 44 37
2 011 โรงเรียนบุญวัฒนา 77 333 122
3 012 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 11 19 15
4 013 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 47 79 59
5 014 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 20 47 35
6 016 โรงเรียนมหิศราธิบดี 30 58 49
7 020 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 65 128 93
8 021 โรงเรียนวัดสุทธจินดา 0 0 0
9 022 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 26 65 43
10 025 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 43 107 66
11 026 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 57 119 70
12 027 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 54 182 83
13 029 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 40 101 51
14 003 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 10 25 16
15 010 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 52 124 80
16 030 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง 10 18 14
17 018 โรงเรียนมารีย์วิทยา 46 96 73
18 019 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 0 0 0
19 023 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 0 0 0
20 024 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 0 0 0
21 028 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 31 70 35
22 002 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 10 15 12
23 015 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา 5 8 5
24 017 โรงเรียนมะค่าวิทยา 22 58 34
25 004 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1 2 1
26 005 โรงเรียนโตนดพิทยคม 0 0 0
27 001 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 0 0 0
28 006 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 0 0 0
29 007 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) 0 0 0
30 008 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 29 69 41
31 031 โรงเรียนโยธินนุกูล 1 1 1
รวม 713 1768 1035
2803

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]