ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
4 เทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95.66 ทอง ชนะเลิศ
2 มหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94.64 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 97.25 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.75 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.50 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มารีย์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.60 ทอง 4
5 มหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.20 ทอง 5
6 อัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.20 ทอง 5
7 โนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.50 ทอง 7
8 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.25 ทอง 8
9 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79 เงิน 9
10 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 10
11 บุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.25 เงิน 11
12 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
13 เกียรติคุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.20 ทอง ชนะเลิศ
2 มารีย์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.90 ทอง 4
5 เกียรติคุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.75 เงิน 5
6 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69 ทองแดง 6
7 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
8 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
9 อัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.80 ทอง ชนะเลิศ
2 อัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 4
5 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.75 ทอง 5
6 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.60 ทอง 6
7 มารีย์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.20 เงิน 7
8 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 8
9 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.80 เงิน ชนะเลิศ
2 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68.20 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มารีย์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.20 ทอง ชนะเลิศ
2 อัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.40 ทอง 4
5 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.60 ทอง 5
6 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 6
7 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 7
8 ศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 8
9 โนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.60 เงิน 9
10 เกียรติคุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.80 เงิน 10
11 มะค่าวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.60 เงิน 11
12 พุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
13 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มารีย์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.20 เงิน 4
5 อัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.20 เงิน 4
6 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 6
7 พุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69 ทองแดง 7
8 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มารีย์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.20 ทอง ชนะเลิศ
2 อัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.80 เงิน 4
5 พุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.40 เงิน 5
6 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.40 เงิน 5
7 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70.60 เงิน 7
8 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
9 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.20 ทอง ชนะเลิศ
2 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มารีย์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 4
5 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 5
6 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.70 ทอง ชนะเลิศ
2 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มารีย์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.30 ทอง 4
5 อัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.30 ทอง 4
6 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.60 ทอง 6
7 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.30 ทอง 7
8 เทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 8
9 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.30 ทอง 9
10 โนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 10
11 เกียรติคุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มารีย์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.33 ทอง 4
5 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 5
6 อัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 6
7 เกียรติคุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 6
8 ปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 8
9 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.67 ทอง 4
5 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.60 ทอง 5
6 เทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.67 ทอง 6
7 มารีย์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.67 เงิน 7
8 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มารีย์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.33 ทอง 4
5 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 5
6 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.30 ทอง ชนะเลิศ
2 เกียรติคุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มารีย์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.60 ทอง 4
5 อัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 5
6 โนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.60 ทอง 6
7 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.30 ทอง 7
8 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.30 ทอง 7
9 ธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 9
10 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79 เงิน 10
11 เทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.60 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.50 ทอง ชนะเลิศ
2 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มารีย์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.80 ทอง 4
5 ธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.60 ทอง 5
6 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.50 ทอง 6
7 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.50 ทอง 7
8 ปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 8
9 มะค่าวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.60 ทอง 9
10 เกียรติคุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.60 ทอง 9
11 ศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 11
12 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
13 อัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 4
5 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.30 ทอง 5
6 โนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.30 ทอง 5
7 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.60 ทอง 7
8 บุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 8
9 เกียรติคุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.60 ทอง 9
10 สุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน