หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนจักราชวิทยา 50 36 80% 5 11.11% 2 4.44% 2 4.44% 45
2 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 48 33 70.21% 6 12.77% 3 6.38% 5 10.64% 47
3 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 29 19 65.52% 7 24.14% 2 6.9% 1 3.45% 29
4 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 34 16 50% 10 31.25% 3 9.38% 3 9.38% 32
5 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 33 14 43.75% 9 28.13% 5 15.63% 4 12.5% 32
6 โรงเรียนหินดาดวิทยา 34 13 38.24% 16 47.06% 4 11.76% 1 2.94% 34
7 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 32 13 40.63% 13 40.63% 5 15.63% 1 3.13% 32
8 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 26 8 32% 9 36% 6 24% 2 8% 25
9 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 24 7 31.82% 8 36.36% 4 18.18% 3 13.64% 22
10 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 24 6 26.09% 10 43.48% 6 26.09% 1 4.35% 23
11 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
12 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 14 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 14
13 โรงเรียนเก้งเต็ก 15 3 25% 6 50% 3 25% 0 0% 12
14 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]