หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนจักราชวิทยา 50 125 82
2 008 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 24 67 43
3 014 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 33 69 50
4 017 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 34 92 57
5 010 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 29 60 48
6 004 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 48 152 67
7 005 โรงเรียนณัฐญาศึกษา 0 0 0
8 011 โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 0 0 0
9 019 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย 0 0 0
10 020 โรงเรียนอนุบาลสมปอง 0 0 0
11 001 โรงเรียนเก้งเต็ก 15 30 22
12 009 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 24 44 31
13 002 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 14 25 21
14 006 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 5 9 7
15 007 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 7 7 7
16 012 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 0 0 0
17 013 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 32 65 43
18 015 โรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม 0 0 0
19 016 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 26 50 27
20 018 โรงเรียนหินดาดวิทยา 34 55 42
รวม 375 850 547
1397

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]