สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จักราชวิทยา 36 5 2 2 43
2 โชคชัยสามัคคี 32 6 3 5 41
3 เมืองพลับพลาพิทยาคม 19 7 2 1 28
4 ห้วยแถลงพิทยาคม 16 10 3 3 29
5 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 14 9 5 4 28
6 หินดาดวิทยา 13 16 4 1 33
7 หนองงูเหลือมพิทยาคม 13 13 5 1 31
8 หนองยางพิทยาคม 8 9 6 2 23
9 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 7 8 4 3 19
10 เทเรซาอุปถัมภ์ 6 10 6 1 22
11 ด่านเกวียนวิทยา 6 1 0 0 7
12 คลองเมืองพิทยาคม 5 4 3 2 12
13 เก้งเต็ก 3 6 3 0 12
14 ดอนไพลพิทยาคม 1 1 0 0 2
รวม 179 105 46 25 355