สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จักราชวิทยา 23 9 4 36 36 5 2 2 43
2 โชคชัยสามัคคี 18 17 2 37 32 6 3 5 41
3 เมืองพลับพลาพิทยาคม 9 6 4 19 19 7 2 1 28
4 ห้วยแถลงพิทยาคม 8 5 8 21 16 10 3 3 29
5 หนองงูเหลือมพิทยาคม 8 4 8 20 13 13 5 1 31
6 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 5 2 1 8 7 8 4 3 19
7 ด่านเกวียนวิทยา 5 0 1 6 6 1 0 0 7
8 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 4 9 4 17 14 9 5 4 28
9 หนองยางพิทยาคม 3 2 6 11 8 9 6 2 23
10 คลองเมืองพิทยาคม 2 0 1 3 5 4 3 2 12
11 หินดาดวิทยา 1 7 8 16 13 16 4 1 33
12 เทเรซาอุปถัมภ์ 1 4 6 11 6 10 6 1 22
13 เก้งเต็ก 0 4 1 5 3 6 3 0 12
14 ดอนไพลพิทยาคม 0 1 1 2 1 1 0 0 2
รวม 87 70 55 212 179 105 46 25 330