หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนบ้านระเริง 4 7 5
2 007 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 13 42 22
3 003 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 8 15 11
4 002 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 34 76 44
5 010 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 58 175 75
6 016 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 0 0 0
7 019 โรงเรียนเสิงสาง 70 215 116
8 006 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 25 46 35
9 021 โรงเรียนบุญณดาวิทยา 13 27 19
10 022 โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ 0 0 0
11 001 โรงเรียนครบุรี 34 73 43
12 009 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 17 39 25
13 011 โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม 0 0 0
14 013 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 20 47 31
15 014 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 24 45 28
16 015 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 2 6 4
17 017 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 17 36 23
18 018 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 11 15 14
19 020 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 6 17 12
20 004 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 5 16 8
21 005 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 23 52 38
22 012 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา 0 0 0
รวม 384 949 553
1502

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]