หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 49 28 63.64% 11 25% 3 6.82% 2 4.55% 44
2 โรงเรียนปากช่อง 42 27 71.05% 7 18.42% 1 2.63% 3 7.89% 38
3 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 36 18 51.43% 10 28.57% 3 8.57% 4 11.43% 35
4 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 39 10 28.57% 13 37.14% 10 28.57% 2 5.71% 35
5 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 21 10 52.63% 8 42.11% 0 0% 1 5.26% 19
6 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 18 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
7 โรงเรียนสองครพิทยาคม 22 8 40% 7 35% 3 15% 2 10% 20
8 โรงเรียนปัญญาประทีป 13 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
9 โรงเรียนปากช่อง ๒ 20 6 35.29% 7 41.18% 2 11.76% 2 11.76% 17
10 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 16 6 40% 6 40% 3 20% 0 0% 15
11 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 15 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
12 โรงเรียนสูงเนิน 14 5 41.67% 6 50% 0 0% 1 8.33% 12
13 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
14 โรงเรียนประสารวิทยา 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
15 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 13 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
16 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 8 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 11 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
18 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
19 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 11 1 9.09% 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 11
20 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
21 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]