หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 011 โรงเรียนปากช่อง 42 154 63
2 012 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 39 105 57
3 021 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 21 45 31
4 006 โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา 0 0 0
5 007 โรงเรียนประสารวิทยา 7 13 7
6 008 โรงเรียนปัญญาประทีป 13 14 14
7 013 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 11 18 11
8 014 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 16 41 25
9 023 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา 4 4 4
10 001 โรงเรียนกฤษณาวิทยา 0 0 0
11 002 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 8 21 8
12 003 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 18 35 23
13 005 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 15 39 20
14 009 โรงเรียนปากช่อง ๒ 20 39 20
15 010 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 36 83 51
16 015 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 10 24 19
17 016 โรงเรียนสองครพิทยาคม 22 40 27
18 017 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 49 120 76
19 018 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 2 2 2
20 019 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว 8 12 10
21 020 โรงเรียนสูงเนิน 14 47 20
22 022 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 11 30 17
23 004 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 13 31 13
รวม 379 917 518
1435

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]