สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 28 11 3 2 42
2 ปากช่อง 23 7 1 3 31
3 ปากช่องพิทยาคม 18 10 3 4 31
4 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 10 13 10 2 33
5 หนองน้ำใสพิทยาคม 10 8 0 1 18
6 กุดจิกวิทยา 10 5 1 0 16
7 สองครพิทยาคม 8 7 3 2 18
8 ปัญญาประทีป 7 3 2 0 12
9 ปากช่อง ๒ 6 7 2 2 15
10 เรืองศรีวิทยา 6 6 3 0 15
11 คลองไผ่วิทยา 6 4 1 2 11
12 วังรางพิทยาคม 5 3 1 1 9
13 สูงเนิน 4 6 0 1 10
14 ประสารวิทยา 3 4 0 0 7
15 เขาใหญ่พิทยาคม 3 2 2 3 7
16 กลางดงปุณณวิทยา 3 1 0 2 4
17 รุ่งอรุณวิทยา 2 5 2 1 9
18 สีคิ้วหนองหญ้าขาว 2 5 1 0 8
19 ห้วยลึกผดุงวิทยา 1 4 5 1 10
20 สีคิ้ววิทยาคาร 1 1 0 0 2
21 แสงสุริยาวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 156 112 40 27 335