หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 5
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามฟุตบอล โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 12 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 สนามฟุตบอล โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 12 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงอาหาร ม.1 (ใต้หอประชุม)โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 12 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป หนังสือเล่มเล็ก เนื่องจากมีหลายทีมเข้าร่วมการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินขอใช้สิทธิ์ ไม่ตัดสินโรงเรียนที่ ทำผิดกติกา เข่น สีที่ใช้ระบายผิดประเภท , การใช้สีเมจิกระบาย/เขียน/ตัดเส้น  ปกหนังสือ เนื้อหาต้องเกิดจากการวาดและระบายสี เท่านั้น 
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 หอประชุม โรงเรียนอุบลรัตราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 12 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป หนังสือเล่มเล็ก เนื่องจากมีหลายทีมเข้าร่วมการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินขอใช้สิทธิ์ ไม่ตัดสินโรงเรียนที่ ทำผิดกติกา เข่น สีที่ใช้ระบายผิดประเภท , การใช้สีเมจิกระบาย/เขียน/ตัดเส้น  ปกหนังสือ เนื้อหาต้องเกิดจากการวาดและระบายสี เท่านั้น 


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]