หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 5
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ศูนย์กีฬา(โรงยิม) 12 ก.ย. 2558 08.00-16.30 หมายเหตุ อุปกรณ์ที่ฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันจะจัดเตรียมไว้ให้มี 2 รายการ คือ 1. ยางวงใหญ่ 2. ลวด และขอให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันให้สวมชุดพลศึกษาของโรงเรียนและขอให้นักเรียนนำบัตรประชาชนมาด้วย
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ศูนย์กีฬา(โรงยิม) 13 ก.ย. 2558 08.00-16.30 หมายเหตุ อุปกรณ์ที่ฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันจะจัดเตรียมไว้ให้มี 3 รายการ คือ 1. ยางวงใหญ่ 2. ลวด และขอให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันให้สวมชุดพลศึกษาของโรงเรียนและขอให้นักเรียนนำบัตรประชาชนมาด้วย


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]