หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 5
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ อาคาร 8 ชั้น 13 ก.ย. 2558 07.30
-
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ อาคาร 8 ชั้น 13 ก.ย. 2558 07.30
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ อาคาร 8 ชั้น 13 ก.ย. 2558 07.30 รับบัตรลำดับที่การแข่งขัน 08.30 พร้อม เรียกแข่งขันตามลำดับการลงทะเบียน จับสลากท่าประกวดในห้องแข่งขัน
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ อาคาร 8 ชั้น 13 ก.ย. 2558 07.30 รับบัตรลำดับที่การแข่งขัน 08.30 พร้อม เรียกแข่งขันตามลำดับการลงทะเบียน จับสลากท่าประกวดในห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]