หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนด่านขุนทด 49 27 56.25% 15 31.25% 3 6.25% 3 6.25% 48
2 โรงเรียนขามสะแกแสง 44 25 59.52% 9 21.43% 3 7.14% 5 11.9% 42
3 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 41 18 50% 10 27.78% 5 13.89% 3 8.33% 36
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 21 14 70% 5 25% 1 5% 0 0% 20
5 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 23 13 56.52% 6 26.09% 1 4.35% 3 13.04% 23
6 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 34 12 42.86% 8 28.57% 4 14.29% 4 14.29% 28
7 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 24 12 52.17% 6 26.09% 5 21.74% 0 0% 23
8 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 30 10 37.04% 11 40.74% 3 11.11% 3 11.11% 27
9 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 19 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
10 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 18 7 43.75% 7 43.75% 0 0% 2 12.5% 16
11 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 18 7 38.89% 6 33.33% 2 11.11% 3 16.67% 18
12 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 21 6 30% 9 45% 4 20% 1 5% 20
13 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ 12 4 33.33% 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 12
14 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 11 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
15 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
16 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 14 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 9
17 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ 8 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
18 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 22 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]