หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 18 33 24
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 21 36 25
3 005 โรงเรียนด่านขุนทด 49 115 85
4 002 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 14 23 17
5 003 โรงเรียนขามสะแกแสง 44 154 83
6 010 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 19 36 23
7 014 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 41 125 63
8 021 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 24 63 38
9 022 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 6 14 12
10 012 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 23 50 34
11 017 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง 0 0 0
12 020 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ 12 20 16
13 023 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา 0 0 0
14 006 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 21 40 33
15 011 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 22 45 36
16 013 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 18 49 32
17 015 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ 2 2 0
18 016 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา 0 0 0
19 018 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 30 49 33
20 019 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 0 0 0
21 007 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 11 22 17
22 009 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 34 103 54
23 008 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ 8 15 10
รวม 417 994 635
1629

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]