สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ขามสะแกแสง 20 9 4 33 25 9 3 5 37
2 ด่านขุนทด 18 14 8 40 27 15 3 3 45
3 มัธยมด่านขุนทด 13 4 5 22 18 10 5 3 33
4 พงษ์ศิริวิทยา 9 5 3 17 13 6 1 3 20
5 หนองกราดวัฒนา 6 3 3 12 12 6 5 0 23
6 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 6 2 3 11 10 5 1 1 16
7 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 5 4 3 12 10 11 3 3 24
8 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 4 7 7 18 12 8 4 4 24
9 พระทองคำวิทยา 4 1 3 8 7 6 2 3 15
10 ชุมชนบ้านโคกสวาย 3 8 2 13 14 5 1 0 20
11 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 3 3 2 8 7 7 0 2 14
12 ขามทะเลสอวิทยา 1 2 1 4 3 1 3 2 7
13 สายมิตรโนนไทย ๖ 1 1 3 5 4 6 1 1 11
14 ทัพรั้งพิทยาคม 0 2 4 6 6 9 4 1 19
15 เทพารักษ์ราชวิทยาคม 0 2 2 4 4 2 1 2 7
16 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ 0 2 1 3 2 3 1 1 6
17 หนองบัวละครวิทยา 0 2 0 2 3 2 1 0 6
18 ปราสาทวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 93 71 54 218 177 111 39 34 327