เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62.66 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.50 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.40 เงิน 4
5 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.20 เงิน 5
6 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.25 ทอง ชนะเลิศ
2 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 4
5 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.75 เงิน 5
6 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.25 เงิน 6
7 สายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69.50 ทองแดง 7
8 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69 ทองแดง 8
9 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.40 เงิน ชนะเลิศ
2 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.60 เงิน ชนะเลิศ
2 พงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.60 เงิน 4
5 สายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.20 เงิน 5
6 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.60 เงิน ชนะเลิศ
2 หนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
5 เทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
6 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.80 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.60 เงิน 4
5 สายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.60 เงิน 5
6 พงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70.40 เงิน 6
7 เทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
8 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.60 ทอง ชนะเลิศ
2 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66.60 ทองแดง ชนะเลิศ
2 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64.40 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.30 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.30 เงิน 5
6 ทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.30 เงิน 6
7 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 พงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 4
5 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.60 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.67 ทอง 4
5 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.30 ทอง 4
5 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.30 ทอง 5
6 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.60 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.10 ทอง ชนะเลิศ
2 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.30 ทอง 4
5 หนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.30 ทอง 4
6 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.60 ทอง 6
7 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.30 ทอง 7
8 สายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.30 เงิน 8
9 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 9
10 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.20 เงิน 10
11 ทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.60 เงิน 11
12 พงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 12
13 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.30 ทอง 4
5 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 4
5 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.30 เงิน 5
6 สายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.60 เงิน 6
7 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.90 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 4
5 พระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.33 เงิน 5
6 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.66 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.60 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.30 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.40 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน ชนะเลิศ
2 พงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.10 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 ขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน