หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองคง 89 67 78.82% 13 15.29% 3 3.53% 2 2.35% 85
2 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 53 29 59.18% 15 30.61% 4 8.16% 1 2.04% 49
3 โรงเรียนสีดาวิทยา 36 21 60% 8 22.86% 4 11.43% 2 5.71% 35
4 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 25 15 60% 5 20% 3 12% 2 8% 25
5 โรงเรียนบัวใหญ่ 26 15 65.22% 4 17.39% 3 13.04% 1 4.35% 23
6 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 38 14 41.18% 11 32.35% 7 20.59% 2 5.88% 34
7 โรงเรียนเทพาลัย 27 14 56% 7 28% 3 12% 1 4% 25
8 โรงเรียนอมรศิลป์ 20 10 52.63% 7 36.84% 2 10.53% 0 0% 19
9 โรงเรียนบึงพะไล 23 8 38.1% 9 42.86% 3 14.29% 1 4.76% 21
10 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 22 6 35.29% 7 41.18% 4 23.53% 0 0% 17
11 โรงเรียนบัวลาย 14 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
12 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 19 4 23.53% 7 41.18% 6 35.29% 0 0% 17
13 โรงเรียนวานิชวิทยา 11 4 40% 2 20% 4 40% 0 0% 10
14 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
15 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]