หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนบึงพะไล 23 53 35
2 009 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 38 110 61
3 015 โรงเรียนสีดาวิทยา 36 103 56
4 001 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 53 146 84
5 003 โรงเรียนเทพาลัย 27 53 32
6 012 โรงเรียนเมืองคง 89 276 156
7 002 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 8 17 10
8 007 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 3 19 8
9 014 โรงเรียนวานิชวิทยา 11 30 14
10 018 โรงเรียนอมรศิลป์ 20 42 30
11 006 โรงเรียนบัวลาย 14 36 19
12 008 โรงเรียนบัวใหญ่ 26 42 30
13 011 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 0 0 0
14 013 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 25 78 32
15 016 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 19 36 22
16 017 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 22 32 21
17 004 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 0 0 0
18 005 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) 0 0 0
รวม 414 1073 610
1683

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]