หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนภู่วิทยา 48 29 61.7% 9 19.15% 7 14.89% 2 4.26% 47
2 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 56 28 60.87% 10 21.74% 5 10.87% 3 6.52% 46
3 โรงเรียนประทาย 43 24 61.54% 10 25.64% 2 5.13% 3 7.69% 39
4 โรงเรียนพิมายวิทยา 50 22 51.16% 13 30.23% 6 13.95% 2 4.65% 43
5 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 40 13 43.33% 12 40% 2 6.67% 3 10% 30
6 โรงเรียนเมืองยางศึกษา 28 13 50% 7 26.92% 3 11.54% 3 11.54% 26
7 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 24 13 54.17% 5 20.83% 6 25% 0 0% 24
8 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 33 12 41.38% 9 31.03% 6 20.69% 2 6.9% 29
9 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 23 11 50% 7 31.82% 4 18.18% 0 0% 22
10 โรงเรียนเพชรหนองขาม 15 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
11 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
12 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 22 7 33.33% 9 42.86% 3 14.29% 2 9.52% 21
13 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 18 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
14 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 17 7 41.18% 3 17.65% 5 29.41% 2 11.76% 17
15 โรงเรียนท่าลาด 19 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
16 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 16 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
17 โรงเรียนดอนมัน 10 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
18 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
19 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 9 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
20 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
21 โรงเรียนบ้านประสุข 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
22 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
23 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 12 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
24 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]