หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนดอนมัน 10 18 14
2 007 โรงเรียนท่าลาด 19 45 31
3 010 โรงเรียนบ้านประสุข 5 13 9
4 011 โรงเรียนบ้านละโว้ 0 0 0
5 012 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 16 22 18
6 013 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 10 25 16
7 014 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 4 8 6
8 009 โรงเรียนบ้านโนนยอ 0 0 0
9 022 โรงเรียนราษฎร์สโมสร 0 0 0
10 026 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0
11 025 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 23 46 36
12 018 โรงเรียนเพชรหนองขาม 15 38 26
13 001 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 9 24 9
14 004 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 56 233 109
15 008 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 24 76 42
16 016 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 33 111 52
17 017 โรงเรียนพิมายวิทยา 50 121 75
18 019 โรงเรียนภู่วิทยา 48 96 65
19 020 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 17 44 31
20 023 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 40 95 52
21 028 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 10 23 16
22 029 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 18 50 28
23 002 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 5 10 8
24 003 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 4 22 4
25 006 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 12 26 14
26 015 โรงเรียนประทาย 43 115 67
27 024 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 22 45 34
28 027 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 0 0 0
29 021 โรงเรียนเมืองยางศึกษา 28 67 47
รวม 521 1373 809
2182

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]