การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เพชรหนองขาม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.25 ทอง ชนะเลิศ
2 ภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุดมวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ท่าลาด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
6 บ้านประสุข สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
7 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94.99 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94.99 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ประทาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 4
5 ลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.60 เงิน 5
6 บ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62.20 ทองแดง 6
7 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประทาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.50 เงิน 4
5 บ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67.50 ทองแดง 5
6 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
7 ลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
8 วังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
9 เพชรหนองขาม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
10 เมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 ภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
5 ลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน ชนะเลิศ
2 มิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61.40 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 55.40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.80 ทอง ชนะเลิศ
2 วังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าลาด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 4
5 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
6 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
7 วัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.60 เงิน ชนะเลิศ
2 ภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64.40 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าลาด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62.20 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65.60 ทองแดง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64.80 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
4 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
5 ลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
2 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
3 ลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.70 ทอง ชนะเลิศ
2 ภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.70 ทอง 4
5 บ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.30 เงิน 5
6 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 4
5 บ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 5
6 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
5 ลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94.60 ทอง ชนะเลิศ
2 ประทาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.60 ทอง 4
5 วังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.30 ทอง 5
6 เพชรหนองขาม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 6
7 ท่าลาด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.60 ทอง 7
8 เมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.30 ทอง 8
9 ลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 9
10 บ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.60 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประทาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.60 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าลาด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 นิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.30 ทอง 5
6 พิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.20 ทอง 6
7 บ้านประสุข สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.60 ทอง 7
8 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 8
9 วังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 9
10 ลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 10
11 อุดมวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.30 ทอง 11
12 เพชรหนองขาม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.30 ทอง 12
13 บ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 13
14 วัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 14
15 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.60 ทอง ชนะเลิศ
2 ภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.30 เงิน 4
5 เมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 5
6 บ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
7 ลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.60 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 4
5 ลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 5
6 บ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
7 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประทาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.60 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
3 บ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -
4 ประทาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประทาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.10 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน