หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ณ โรงรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 652 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1134 13 ก.ย. 2558 9.00-10.30
-
2 656 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1134 14 ก.ย. 2558 9.00-10.30
-
3 658 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1127 13 ก.ย. 2558 13.00-16.00
-
4 659 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1127 14 ก.ย. 2558 13.00-16.00
-
5 665 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ทองกวาว ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 13 ก.ย. 2558 9.00-12.00
-
6 667 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ทองกวาว ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 14 ก.ย. 2558 9.00-12.00
-
7 673 การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1134 13 ก.ย. 2558 13.00-14.00
-
8 675 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1134 14 ก.ย. 2558 13.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]