หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ณ โรงรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 14 ก.ย. 2558 13.30-16.30
-
3 686 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง 238 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 687 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง 238 13 ก.ย. 2558 13.00-16.00
-
5 691 กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง แนะแนว 14 ก.ย. 2558 09.00-16.00 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
6 695 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย หอประชุมรัตนโกเศศ ชั้น ใต้หอประชุมรัตนโกเศศ ห้อง ห้อง แนะแนว 14 ก.ย. 2558 09.00-16.00
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง 227 ห้องประชุมโพธิ์ทอง 13 ก.ย. 2558 09.00-15.00
-
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง 227 ห้องประชุมโพธิ์ทอง 14 ก.ย. 2558 09.00-15.00
-
9 696 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย หอประชุมรัตนโกเศศ ชั้น ใต้หอประชุมรัตนโกเศศ ห้อง ห้อง แนะแนว 14 ก.ย. 2558 09.00-16.00
-
10 698 Cross word (เดี่ยว) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง 236,237 14 ก.ย. 2558 09.00-16.00
-
11 701 Cross word (ทีม) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง 236,237 13 ก.ย. 2558 09.00-16.00
-
12 704 A Math (เดี่ยว) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง 234,235 14 ก.ย. 2558 09.00-16.00
-
13 705 A Math (ทีม) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง 234,235 13 ก.ย. 2558 09.00-16.00
-
14 708 คำคม (เดี่ยว) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง 232,233 14 ก.ย. 2558 09.00-16.00
-
15 709 คำคม (ทีม) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง 232,234 13 ก.ย. 2558 09.00-16.00
-
16 699 ซูโดกุ(เดี่ยว) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเหลือง ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง 312 13 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
17 700 ซูโดกุ(เดี่ยว) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเหลือง ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง 312 13 ก.ย. 2558 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]