หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ณ โรงรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 664 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321-322-323 13 ก.ย. 2558 08.00 เป็นต้นไป
-
2 666 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321-322-323 14 ก.ย. 2558 08.00 เป็นต้นไป
-
3 668 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม หอประชุมมรุกขนคร 13 ก.ย. 2558 08.00 เป็นต้นไป
-
4 669 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม หอประชุมมรุกขนคร 14 ก.ย. 2558 08.00 เป็นต้นไป
-
5 670 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-332 13 ก.ย. 2558 08.00 เป็นต้นไป
-
6 671 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-332 14 ก.ย. 2558 08.00 เป็นต้นไป
-
7 674 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337-338 13 ก.ย. 2558 08.00 เป็นต้นไป
-
8 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 14 ก.ย. 2558 08.00 เป็นต้นไป
-
9 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 14 ก.ย. 2558 08.00 เป็นต้นไป
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334-335-336 13 ก.ย. 2558 08.00 เป็นต้นไป
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334-335-336 14 ก.ย. 2558 08.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]