หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ณ โรงรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 678 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารEP1 ชั้น 1 ห้อง EP1-2 13 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
2 679 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารEP1 ชั้น 1 ห้อง EP1-2 14 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
3 680 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร4สีชมพู ชั้น 3 ห้อง 432-433 13 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
4 681 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร4สีชมพู ชั้น 3 ห้อง 432-433 14 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
5 682 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารEP1 ชั้น 1 ห้อง EP2-3 13 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
6 683 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารEP1 ชั้น 1 ห้อง EP2-3 14 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
7 684 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม EP2 ชั้น 1 ห้อง EP4-5 13 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
8 685 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม EP2 ชั้น 1 ห้อง EP4-5 14 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
9 688 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร4สีชมพู ชั้น 4 ห้อง 447-448 13 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
10 689 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร4สีชมพู ชั้น 4 ห้อง 447-448 14 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
11 690 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร4สีชมพู ชั้น 4 ห้อง 441-442 13 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
12 692 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร4สีชมพู ชั้น 4 ห้อง 441-442 13 ก.ย. 2558 13.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวตั้งแต่ภาคเช้า 8.30
13 693 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร4สีชมพู ชั้น 4 ห้อง 443-444 13 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
14 694 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร4สีชมพู ชั้น 4 ห้อง 443-444 13 ก.ย. 2558 13.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวตั้งแต่ภาคเช้า 8.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]