หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 111 85 78.7% 11 10.19% 7 6.48% 5 4.63% 108
2 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 109 74 71.15% 15 14.42% 10 9.62% 5 4.81% 104
3 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 100 66 69.47% 17 17.89% 7 7.37% 5 5.26% 95
4 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 105 64 67.37% 22 23.16% 5 5.26% 4 4.21% 95
5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 84 64 77.11% 13 15.66% 4 4.82% 2 2.41% 83
6 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 109 62 63.27% 21 21.43% 9 9.18% 6 6.12% 98
7 โรงเรียนธาตุพนม 93 51 63.75% 14 17.5% 9 11.25% 6 7.5% 80
8 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 89 50 57.47% 19 21.84% 9 10.34% 9 10.34% 87
9 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 89 48 53.93% 23 25.84% 11 12.36% 7 7.87% 89
10 โรงเรียนค้อวิทยาคม 85 42 53.16% 17 21.52% 14 17.72% 6 7.59% 79
11 โรงเรียนปลาปากวิทยา 80 41 53.95% 20 26.32% 8 10.53% 7 9.21% 76
12 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 81 40 50% 24 30% 9 11.25% 7 8.75% 80
13 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 74 39 53.42% 17 23.29% 8 10.96% 9 12.33% 73
14 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 61 38 64.41% 10 16.95% 7 11.86% 4 6.78% 59
15 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 68 32 48.48% 18 27.27% 9 13.64% 7 10.61% 66
16 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 58 31 53.45% 17 29.31% 5 8.62% 5 8.62% 58
17 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 69 30 44.78% 10 14.93% 14 20.9% 13 19.4% 67
18 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 68 29 48.33% 13 21.67% 10 16.67% 8 13.33% 60
19 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 55 28 56% 11 22% 7 14% 4 8% 50
20 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 49 26 55.32% 9 19.15% 9 19.15% 3 6.38% 47
21 โรงเรียนนาทมวิทยา 57 25 44.64% 12 21.43% 9 16.07% 10 17.86% 56
22 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 49 24 50% 11 22.92% 10 20.83% 3 6.25% 48
23 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 53 24 50% 9 18.75% 9 18.75% 6 12.5% 48
24 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 54 22 40.74% 14 25.93% 6 11.11% 12 22.22% 54
25 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 44 22 52.38% 11 26.19% 4 9.52% 5 11.9% 42
26 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 28 20 76.92% 1 3.85% 3 11.54% 2 7.69% 26
27 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 46 19 41.3% 16 34.78% 5 10.87% 6 13.04% 46
28 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 55 19 38.78% 12 24.49% 11 22.45% 7 14.29% 49
29 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 40 19 48.72% 7 17.95% 9 23.08% 4 10.26% 39
30 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 51 18 37.5% 13 27.08% 8 16.67% 9 18.75% 48
31 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 48 18 40% 10 22.22% 9 20% 8 17.78% 45
32 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ 43 18 46.15% 10 25.64% 8 20.51% 3 7.69% 39
33 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 31 17 56.67% 8 26.67% 3 10% 2 6.67% 30
34 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 25 17 73.91% 4 17.39% 0 0% 2 8.7% 23
35 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก 38 16 42.11% 7 18.42% 8 21.05% 7 18.42% 38
36 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 42 15 37.5% 7 17.5% 9 22.5% 9 22.5% 40
37 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 30 15 55.56% 3 11.11% 4 14.81% 5 18.52% 27
38 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 51 14 28.57% 16 32.65% 11 22.45% 8 16.33% 49
39 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 49 14 31.82% 14 31.82% 6 13.64% 10 22.73% 44
40 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 30 14 46.67% 6 20% 6 20% 4 13.33% 30
41 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา 41 13 36.11% 12 33.33% 4 11.11% 7 19.44% 36
42 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 29 11 42.31% 10 38.46% 3 11.54% 2 7.69% 26
43 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 44 10 26.32% 12 31.58% 6 15.79% 10 26.32% 38
44 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 35 10 34.48% 5 17.24% 6 20.69% 8 27.59% 29
45 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 32 9 30% 7 23.33% 8 26.67% 6 20% 30
46 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 33 9 30% 5 16.67% 8 26.67% 8 26.67% 30
47 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา 26 8 32% 5 20% 8 32% 4 16% 25
48 โรงเรียนสันตยานันท์ 15 8 53.33% 1 6.67% 2 13.33% 4 26.67% 15
49 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 42 7 17.07% 18 43.9% 9 21.95% 7 17.07% 41
50 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 16 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
51 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 13 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 4 36.36% 11
52 โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม 16 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 5 38.46% 13
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]