หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 044 โรงเรียนสันตยานันท์ 15 21 18
2 001 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 25 65 40
3 002 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 42 81 59
4 004 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 74 177 124
5 003 โรงเรียนค้อวิทยาคม 85 187 135
6 008 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 29 55 43
7 009 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 44 84 61
8 010 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา 26 46 33
9 012 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 13 24 19
10 011 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา 41 69 57
11 013 โรงเรียนธาตุพนม 93 246 131
12 014 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 109 331 183
13 017 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 31 67 52
14 018 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 16 35 20
15 020 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 81 173 130
16 021 โรงเรียนนาทมวิทยา 57 106 84
17 022 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 89 208 137
18 019 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 51 91 65
19 015 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 58 127 81
20 016 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 105 328 182
21 023 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 68 104 77
22 024 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 54 171 84
23 025 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 61 120 85
24 026 โรงเรียนปลาปากวิทยา 80 168 113
25 027 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 84 186 136
26 028 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 51 141 75
27 029 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 53 105 75
28 036 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 30 58 42
29 032 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 44 95 71
30 033 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 28 63 47
31 034 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 55 95 70
32 037 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 68 140 101
33 038 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 33 63 47
34 039 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก 38 88 60
35 041 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 49 100 71
36 040 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ 43 73 51
37 042 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 46 80 66
38 043 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 109 306 186
39 045 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 35 66 52
40 046 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 69 131 90
41 047 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 32 52 38
42 049 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 49 80 72
43 048 โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม 16 34 16
44 050 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 40 80 62
45 051 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 100 233 157
46 052 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 55 111 80
47 006 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 48 141 80
48 035 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 111 223 153
49 005 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 30 68 50
50 031 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 89 232 144
51 030 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 42 73 56
52 007 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 49 87 66
รวม 2843 6288 4227
10515

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]