หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สนามบาสเกตบอล 28 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สนามบาสเกตบอล 28 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมพรหมพิมาน 28 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมพรหมพิมาน 28 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]