หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5101.2 28 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5101.1 28 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 28 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5101.1 28 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 28 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5101.1 28 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5101.2 28 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5101.2 28 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 28 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 28 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 28 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา บ้านนนทรี 28 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงอาหาร 28 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 28 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]