หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 28 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 28 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 28 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 28 ก.ย. 2558 09.00 - 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]