หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 49 43 93.48% 1 2.17% 1 2.17% 1 2.17% 46
2 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 47 39 90.7% 4 9.3% 0 0% 0 0% 43
3 โรงเรียนสตรีศึกษา 43 35 94.59% 2 5.41% 0 0% 0 0% 37
4 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 39 28 80% 6 17.14% 1 2.86% 0 0% 35
5 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 33 27 81.82% 5 15.15% 1 3.03% 0 0% 33
6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 28 20 95.24% 1 4.76% 0 0% 0 0% 21
7 โรงเรียนธงธานี 32 17 58.62% 8 27.59% 4 13.79% 0 0% 29
8 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 20 17 85% 3 15% 0 0% 0 0% 20
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 25 15 71.43% 6 28.57% 0 0% 0 0% 21
10 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 20 14 77.78% 3 16.67% 1 5.56% 0 0% 18
11 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 30 13 50% 10 38.46% 3 11.54% 0 0% 26
12 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 28 13 59.09% 8 36.36% 1 4.55% 0 0% 22
13 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 22 13 61.9% 7 33.33% 1 4.76% 0 0% 21
14 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 18 12 66.67% 6 33.33% 0 0% 0 0% 18
15 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 16 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
16 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
17 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
18 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 15 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
19 โรงเรียนขัติยะวงษา 14 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
20 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
21 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
22 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
23 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]