ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน สพม.27 กลุ่ม สพม. ร้อยเอ็ด โซน 1

ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน สพม.27 กลุ่ม สพม. ร้อยเอ็ด โซน 1 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ 21 กันยนยา 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก [หนังสือเชิญประชุม]

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 15:42 น.