เรียนเชิญ คณะทำงานประมวลผลข้อมูลประชุม 24-09-58

เรียนเชิญทีมงานประมวลผลข้อมูลประชุมเตรียมความพร้อมในการประมวลผลการจัดการแข่งขันและจัดพิมพ์เอกสาร Doc1-Doc5 ในวันที่ 24 กันยนยน 2588 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก [คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลข้อมูล]

วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 14:40 น.