สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกาญจนา  ราชสีห์
2. เด็กหญิงวรางคณา  สุรินาม
 
1. นางสมพร  จันทรา
2. นายสุภชัย  วรรณอุทา