สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายกัลชาล  จุลเศียร
 
1. นายมานิต  ภาระพงษ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อาจทวี
2. เด็กชายจินดา  ลาวัลย์
 
1. นางพัฒติยา  อังคุนะ
2. นางสาวกฤตยาณี  บุญยเพ็ญ