สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวอนิตา   ดลเพ็ญ
 
1. นางสาวโกสินทร์  นะสีทะ