สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลิตา  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงนริศรา  ไอยรัตน์
 
1. นายยศ  เทียนทองดี
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นางสาวปิยภาณี   พิมโพธิ์
2. นางสาววริศรา  บุตรมารศรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นายถาวร  ช่อจันทร์